OCZYSZCZALNIA W RACOCIE

Trwają intensywne prace na budowie oczyszczalni ścieków w Racocie. Gotowe są już dwa reaktory biologiczne oczyszczania ścieków, budynek recyrkulacji ze stacją dmuchaw zblokowany z komorą rozdziału, budynek kraty wstępnej zblokowany ze stacją zlewczą  ścieków oraz budynek solarnej suszarni osadów. Trwają prace związane z utwardzaniem terenu i przebudową budynku biurowo-socjalnego. Przedsięwzięcie to pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną…

Czytaj więcej

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY, MATURALNEGO I ZAWODOWEGO

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów. – Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym,…

Czytaj więcej

DOTACJE NA ZABYTKI

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń podpisał z beneficjentami umowy dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Podstawą podpisania umów dotacyjnych jest Uchwała nr XXVI/208/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz Uchwała Nr XV/120/2020…

Czytaj więcej