KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA Z DNIA 22 KWIETNIA 2020 ROKU

Przekazuję Państwu bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Kościanie wraz z podejmowanymi przez Samorząd Miasta Kościana działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca aktualną sytuację epidemiologiczną w Kościanie na godzinę 10:00 w dniu 22.04.2020 roku.

  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym w mieście Kościan: 4
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną w mieście Kościan: 53
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 w mieście Kościan: 0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim w mieście Kościan: 1

2. Samorząd miasta Kościana uzyskał grant w konkursie „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów dla uczniów kościańskich szkół. Z przyznanego dofinansowania za kwotę 99.138,00 złotych przewidziany jest zakup 31 szt. laptopów z oprogramowaniem. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dla uczniów i nauczycieli szkół miasta Kościana” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020. Sprzęt z oprogramowaniem przeznaczony jest do realizacji zdalnej nauki przez uczniów szkół, dla których Gmina Miejska Kościan jest organem prowadzącym, czyli czterech kościańskich Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3 i 4 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościanie.

3. Przypominam, że od dnia 20 kwietnia 2020r. wznowiły swoją działalność Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wszystkie PSZOK otwarte będą w dniach i godzinach jakie obowiązywały przed decyzją o ich czasowym zamknięciu. W trakcie oddawania odpadów w PSZOK należy zachować środki ostrożności obowiązujące na terenach publicznych w całym kraju (maseczki, rękawiczki i zachowanie odległości).

4. Otrzymałem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację, że więcej firm skorzysta pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Proszę przedsiębiorców o zapoznanie się z opublikowanym materiałem:
https://koscian.pl/Wiecej_osob_i_firm_skorzysta_z_tarczy,16222.html

5. Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia może obecnie przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Musi jednak zachowywać odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos. Proszę rodziców oraz opiekunów o zabdanie, aby młodzież przestrzegała aktualnych ograniczeń i zasad bezpieczeństwa.

6. Zachęcam Państwa do bieżącego śledzenia informacji dotyczących sytuacji epidemiologicznej w Polsce zamieszczanych na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Codziennie prezentuję Państwu dane otrzymywane od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiające aktualną sytuację epidemiologiczną. To jakie one będą zależy w ogromnej mierze od nas samych. Dlatego pomimo pięknej wiosny za oknem bardzo państwa proszę, aby podczas spacerów zachować bezpieczną odległość i przestrzegać obowiązujących ograniczeń.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz

 

Źródło: Miasto Kościan

Najnowsze artykuły