HOŁD OFIAROM ZBRODNI

Władze Powiatu Kościańskiego oraz Gminy Czempiń uczciły pamięć pomordowanych przez Niemców pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Kościanie, którzy zostali pochowani we wspólnej mogile w lesie pod Jarogniewicami. W środę, 15 kwietnia 2020 roku, w imieniu mieszkańców powiatu kościańskiego kwiaty w jarogniewickim lesie złożyli: starosta Henryk Bartoszewski i
wicestarosta Zbigniew Franek. Dzień później, 16 kwietnia 2020 roku, w tym samym miejscu wiązankę złożył burmistrz Konrad Malicki. Tego dnia kwiaty złożył także dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu Albert Łukaszewicz. Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę i zajęciu Kościana, rozpoczęto eksterminację chorych – pacjentów tamtejszego szpitala psychiatrycznego. Między 15 a 22 stycznia 1940 roku, do lasu pod Jarogniewice, wywieziono samochodami 534 chorych. Ofiary odurzano zastrzykami z morfiny ze skopolaminą, gazowano w samochodowych komorach i grzebano w zbiorowych mogiłach. Ostatnio odnalezione dokumenty wskazują, że od 9 lutego do połowy marca 1940 roku, skierowano z terenu Rzeszy do Kościana 2750 chorych Niemców i Żydów, by dokonać na nich zagłady w identyczny sposób. Hitlerowcy starali się jednocześnie usuwać ślady swojej zbrodni, usypując między innymi fikcyjne mogiły, wskazywane później rodzinom jako miejsce pochówku chorych, zmarłych jakoby z przyczyn naturalnych.

 

 

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły