WYMIANA STOLARKI

Nowa stolarka drzwiowa i okienna pojawiła się na kolejnych świetlicach wiejskich – Gminy Krzywiń. Na świetlicy wiejskiej w Lubiniu dokonano wymiany drzwi wewnętrznych prowadzących do kuchni, sali, chłodni i pokoju. Zmieni się oblicze holu wejściowego. Na świetlicy wiejskiej w Łagowie wymieniono drzwi wejściowe i ewakuacyjne oraz ostatnie pary okien w toaletach i kuchni. Ww. wydatki sfinansowane zostały w ramach funduszu sołeckiego będącego częścią budżetu gminy Krzywiń.

Źródło: krzywin.pl