WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MIASTA KOŚCIANA

Lokalni przedsiębiorcy, którzy odczują negatywne skutki finansowe w związku z pandemią koronawirusa mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej
  • rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej
  • rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty, umorzenia w części lub całości czynszu z tytułu najmu i dzierżawy
 

Złożone wnioski będą rozpatrywane indywidualnie na zasadach określonych przepisami prawa. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Biurem Podatków i Windykacji tel. 65 512 11 11 wew. 203 lub 205, e-mail: koscian@koscian.pl.

Wnioski do pobrania na stronie wwww.koscian.pl w zakładce “Wsparcie dla przedsiębiorców miasta Kościana“.

WSPIERAMY LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Już teraz sami możemy pomóc kościańskim firmom. Kupujmy lokalne produkty i usługi z dostawą do domu.

#ZOSTAŃWDOMU

 

Źródło: Miasto Kościan

Najnowsze artykuły