PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE OKRES ZAWIESZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Informujemy, że wszystkie dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kościańskiego zawieszone zostają do 10 kwietnia 2020 roku. Porady prawne udzielane będą telefonicznie bądź mailowo w godzinach działania punktów. Aby uzyskać poradę telefonicznie lub mailowo należy wysłać na adres e-mail piotrmikolajczak@powiatkoscian.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). (wniosek w załączeniu) Wznowienie pracy punktów przewidywane jest od dnia 14 kwietnia 2020 r. (według ustalonego harmonogramu na rok 2020).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 698 777 351.

Najnowsze artykuły