POMOC DLA SZPITALA

Gmina Śmigiel, podobnie jak Gmina Kościan z rezerwy kryzysowej przekazała 50.000 zł na doraźne potrzeby szpitala SPOZ w Kościanie.  W tym niełatwym dla nas wszystkich czasie, chcemy wesprzeć służbę zdrowia, która robi wszystko, aby nam zapewnić bezpieczeństwo. Podjęłam decyzję o przekazaniu z rezerwy kryzysowej Gminy Śmigiel pomocy finansowej dla Szpitala SPOZ w Kościanie kwoty 50.000 zł na jego doraźne potrzeby. Mam świadomość, że szpital musi zostać zabezpieczony w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej.”

Najnowsze artykuły