ZAMKNIĘCIE TARGOWISKA

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o zamknięciu targowisk. Zamknięcia punktów należy dokonać z chwilą wyprzedania towarów łatwo psujących się, które naraziłyby sprzedających na znaczne straty finansowe, lecz nie później niż do dnia 28.03.2020r.

Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka dotyczącej ewentualnych zagrożeń epidemicznych wynikających ze sprzedaży towarów na targowiskach z miejsc otwartych (kramy, stragany) uznano, iż handel taki może stanowić zagrożenie zarówno dla klientów targowisk, jak i sprzedających, a tym samym może zwiększać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.

Biorąc pod uwagę, iż:

  • gromadzenie się ludzi powyżej 50 osób (często na małej powierzchni placu targowiska) może utrudniać zachowanie bezpiecznej odległości zarówno między klientami oraz klientami, a obsługą punktu sprzedaży,
  • w dużym stopniu klientami realizującymi zakupy na targowisku są osoby starsze (powyżej 60 roku życia), a więc w grupie największego ryzyka jeśli chodzi o stopień zakażenia wirusem i następstw jego działania,
  • targowiska zlokalizowane (m.in. w Poznaniu) są najczęściej w pobliżu przystanków autobusowych, ulic czy jezdni, na których odbywa się ruch pieszych czy podróżujących komunikacją miejską, co stwarza warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa na inne osoby,
  • najczęściej formą zapłaty jest forma gotówkowa,
  • sprzedaż na otwartych stoiskach gdzie zachodzą potencjalne warunki do cyrkulacji powietrza i przemieszczania się drobnoustrojów między klientami i sprzedającymi, ale także w kierunku żywności nieopakowanej, która podlega sprzedaży,
  • brak warunków na stanowiskach sprzedaży do higienicznego mycia rąk, z uwagi na brak dostępności bieżącej ciepłej i zimnej wody,
  • podjęto działania celem zminimalizowania ryzyka zakażeń.

Należy jednoznacznie wskazać, iż powyższy zakaz handlu nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej, tj. budynków stałych (zlokalizowanych na targowiskach), których właściciele stosują procedury higieniczne zabezpieczenia osób oraz towarów w okresie epidemii SARS-CoV-2.

 

Źródło: Miasto Kościan