E- NAUCZANIE W CZEMPIŃSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Wszystkie szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe w Polsce od 12 marca są zamknięte. Zajęcia zawieszone miały być przez dwa tygodnie jednak ze względu na to, że koronawirus wciąż się rozprzestrzenia, 20 marca wraz z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii, przedłużona została przerwa w zajęciach szkolnych do Wielkanocy.
Od środy, 25 marca w związku z zawieszeniem zajęć, szkoły mają obowiązek prowadzenia nauki zdalnej. Zasady prowadzenia nauki na odległość mają określać dyrektorzy szkół. Nauczyciele są zobowiązani realizować z uczniami podstawę programową i oceniać ich.
Z uwagi na fakt, że uczeń pracuje samodzielnie, wysyłane są minimalne wiadomości z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Po powrocie do szkoły, to minimum będzie uzupełniane i rozszerzane.
Także placówki z terenu Gminy Czempiń muszą dostosować formy nauczania do rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Tablicę i szkolną ławkę czasowo zastąpiono takimi narzędziami, jak:
– dziennik elektroniczny
– platformy edukacyjne
– poczta e-mail
– portale społecznościowe
– dyżury dla uczniów i rodziców online (czat, połączenie telefoniczne, telekonferencja)
Z uwagi na fakt, że sytuacja jest nagła i nowa, korzystając z dogodnej infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Czempiń, szkoły poszukują nowych, jak najbardziej funkcjonalnych rozwiązań. Główny cel: sprawna komunikacja, przejrzyste i sprawne przesyłanie bloków tematycznych.
Zamknięcie placówek edukacyjnych z powodu panującej epidemii to zupełnie nowa sytuacja dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, w której próbują się odnaleźć dzieci, rodzice oraz nauczyciele. Cyklicznie, w sposób wirtualny, pojawiają się na stronie internetowej przedszkola karty pracy do edukacji domowej, zabawy logopedyczne i plastyczne oraz wiele innych pomysłów takich jak język angielski czy gimnastyka, bajki tematyczne oraz konkursy.
Rekrutacja do szkół odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Dokumenty dotyczące rekrutacji można pobrać ze stron internetowych: www.spczempin.pl, www.spgluchowo.pl
Ważne terminy: Do dnia 3 kwietnia należy złożyć „Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły”.
Dokumenty należy wypełnić i podpisać, a następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres e-mail danej szkoły (oryginał można dostarczyć w późniejszym okresie).
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu:
61 28 26 789 lub 61 28 26 805,
e – mail: spczempin@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Głuchowie:
Dyrektor Szkoły – 518 630 889, sekretariat – 518 630 886,
e-mail: spgluchowo@gmail.com
Przedszkole Samorządowe w Czempiniu 61
2826287, 789 220 898
e-mail: przedszkole.czempin@data.pl
Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!
Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusowi.
Wiele jednak zależy od Ciebie!
Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!
Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.
Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na
infolinię NFZ tel.: 800 190 590.

Źródło: Gmina Czempiń