KONSEKWENCJE, KTÓRE MOGĄ PONIEŚĆ OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCEJ KWARANTANNY

Kościańscy policjanci codziennie sprawdzają realizację obowiązku kwarantanny, przez osoby nim objęte. Osoby, które nie stosują się do przepisów obowiązujących w związku z epidemią, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi swoich zachowań.

Każdego dnia kościańscy policjanci otrzymują informacje dotyczące osób, podlegających kwarantannie domowej. Wówczas umundurowani policjanci raz na dobę sprawdzają, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny. Ustalają również czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje są na bieżąco przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów.

Na terenie powiatu kościańskiego osoby poddane domowej izolacji stosują się do postanowień decyzji. Kościańska policja nie odnotowała takiego incydentu. Na terenie kraju zdarzają się jednak sytuacje bardzo nieodpowiedzialnego zachowania mieszkańców, które opuściły miejsce swojej kwarantanny, nie zważając na zalecenia służb oraz na zdrowie i życie innych osób.

Wobec osób, które nie zastosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, będą wyciągnięte konsekwencje prawne. O ujawnianych przypadkach policjanci poinformują Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może nałożyć karę nawet 5 tys. zł. Wobec takich nieodpowiedzialnych osób policjanci będą prowadzić czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem z art. 116 kw tj. ,,nieprzestrzeganie nakzaów i zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej lub osoby sprawującej nad nimi piecze”. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł.

Natomiast,  jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk, tj. ,,narażenie na zakażenie”. Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia wolności.

W przypadku właścicieli firm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych, którzy nie stosują się do ograniczeń nałożonych na nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia w RP stanu zagrożenia epidemicznego, mogą ponieść odpowiedzialność  z art. 165 kk, tj. ,,sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego” lub 54 kw tj. ,,naruszenie przepisów o zachowaniu się u miejscach publicznych”. Za powyższe przestępstwo grozi kara  do 8 lat pozbawienia wolności, z kolei za wykroczenie — do 500 zł.

Dlatego kolejny raz apelujemy o rozsądek! Osoby objęte kwarantanną prosimy o dostosowanie się do zaleceń.

Wszyscy natomiast ograniczmy kontakty towarzyskie i pozostańmy w domach!

 

Źródło: KPP Kościan

Najnowsze artykuły