REGULAMIN WYNAJMU ŚWIETLIC

Od 11 marca 2020 roku obowiązuje nowy regulamin wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Krzywiń. Zapoznaj się z wprowadzonymi zmianami. Na wniosek Radnej Agnieszki Łagodzkiej, Beaty Cugier, Hanny Grobelnej i Radnego Pawła Wawrzyniaka oraz na podstawie sugestii z sołeckich zebrań sprawozdawczych wprowadzono m.in. wynajem dobowy (do 24h) oraz obniżono o połowę stawkę wynajmu dla organizacji społecznych, które organizują imprezy komercyjne np. wieczorki. Sołectwa, organizacje społeczne, w tym organizacje pozarządowe mogą korzystać z gminnych obiektów za darmo ale po spełnieniu kilku zasad, które określa regulamin. – Nasze świetlice zmieniają się, są remontowane. Poprawiamy ich standard. Wprowadzamy obok możliwości wynajmu, umowę użyczenia. Chcemy, aby osoby korzystające ze świetlic znały swoje prawa ale też obowiązki i szanowały mienie publiczne. Świetlice wiejskie, obiekty gminne – o które jako samorząd dbamy co widać – mają służyć mieszkańcom i ich inicjatywom. Proszę pamiętać, że organ wykonawczy czyli Burmistrz jest jednosobowo odpowiedzialny za stan mienia publicznego. To Burmistrz nadzoruje właściwe zarządzanie mieniem, nie może doprowadzić do degradacji tych obiektów, stąd potrzeba posiadania dobrego regulaminu. Pamiętajmy, że wpływy z wynajmów świetlic nie pokrywają i nigdy nie będą pokrywały kosztów bieżącego utrzymania oraz samych inwestycji na świetlicach. W skali roku wpływy z wynajmu świetlic to około pięćdziesiąt tysięcy złotych, a koszty ich utrzymania to ponad 170 tys. zł. Dziękuję za wszystkie sugestie przekazane na 2-3 zebraniach sołeckich, oraz radnym Rady Miejskiej Krzywinia, które po analizie wdrożyliśmy w nowym regulaminie – wyjaśnia Bartosz Kobus, Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń. W regulaminie największe zmiany naniesiono w paragrafie 2 i 11. Więcej informacji ws. regulaminu, wynajmów i rezerwacji sal udziela: Przemysław Kaczor – Referent ds. partycpacji społecznej tel. 65 5 170 525 wew. 240.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły