OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA Z DNIA 14 MARCA 2020 ROKU

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego informuję, że od poniedziałku 16 marca w Urzędzie Miejskim Kościana oraz jednostkach podległych nie będzie prowadzona obsługa bezpośrednia interesantów.

Jednocześnie informuję, że przed siedzibą Urzędu Miejskiego Kościana wystawiona zostanie skrzynka podawcza do której będzie można wrzucać dokumenty. Nie będzie możliwości otrzymania potwierdzenia złożonego w ten sposób dokumentu.

Urząd Stanu Cywilnego będzie obsługiwał interesantów wyłącznie w sprawach rejestracji zgonów i urodzeń po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej.

Urząd Miejski Kościana: tel. 65 512-11-11, 512-14-66, e-mail: koscian@koscian.pl

Urząd Stanu Cywilnego: 501 975 728, 501 974 281, e-mail: soo@koscian.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 65 512 06 22, 65 512 40 48, poczta@ops.koscian.pl

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg tel./fax. (65) 512 28 75

Wodociągi Kościańskie sp. z o.o.: tel. 65 512 13 88, biuro@wodociagi-koscian.pl

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – czynne całą dobę:

W godzinach 7:00 – 15:00, tel.  65 512 13 88

W pozostałych godzinach: tel.  kom. 605 250 163

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 poz. 433).

Źródło: Miasto Kościan