KOMUNIKAT – WYŁĄCZENIE TERMINALA PŁATNICZEGO W UM

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Kościana! W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju informuję, że od poniedziałku 16 marca 2020 roku terminal płatniczy w Urzędzie Miejskim Kościana będzie nieczynny.

Zachęcam do regulowania zobowiązań finansowych wobec gminy w następujący sposób:

– wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych: na indywidualne konta podatników (numery kont umieszczone są w decyzjach, a w przypadku podatku od środków transportowych informację o numerze konta można uzyskać w Biurze Podatków i Windykacji tel. 65 5121111 wew. 205, 203),

– wpłaty z tytułu opłat lokalnych tj. opłata skarbowa, wieczyste użytkowanie gruntów, mandaty, opłata adiacencka: 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004,

– wpłaty dotyczące budżetu Gminy Miejskiej Kościan: 89 8666 0004 0103 7426 2000 0008,

– wpłaty z tytułu najmu, dzierżawy, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032,

– wpłaty z tytułu strefy płatnego parkowania: 67 8666 0004 0103 7426 2000 0016,

– wpłaty za udostępnienie danych osobowych 84 8666 0004 0103 7426 2000 0001.

W przypadku braku możliwości dokonania płatności elektronicznej, istnieje możliwość dokonania wpłaty na przykład w Banku Spółdzielczym w Kościanie – od wpłat na rachunek gminy nie będzie pobierania prowizja.

Ponadto zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc osobom starszym zwłaszcza w realizacji spraw drogą elektroniczną, celem ograniczenia do minimum wizyt w instytucjach publicznych. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów ma na celu zmniejszenie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Piotr Ruszkiewicz

Burmistrz Miasta Kościana