KANALIZACJA W STREFIE

Firma PPUH ,,Instalex” z Kalisza zrealizuje zamówienie publiczne pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy aktywizacji gospodarczej w miejscowości Krzywiń”. Wartość zadania po przetargu to 246.222,40 zł brutto. Zadanie ma zostać zrealizowane do 15.07.2020r. Do sieci kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków w Krzywiniu) podłączeni zostaną nowi odbiorcy – 4 podmioty gospodarcze.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły