ZARZĄD POWIATU ROZSTRZYGNĄŁ OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE

Zarząd Powiatu Kościańskiego na posiedzeniu, które odbyło się 9 marca 2020 roku, rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2020 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacja zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia. Do Starostwa Powiatowego w Kościanie na otwarty konkurs ofert wpłynęło 114 wniosków, wsparcie przyznano 102 ofertom. Negatywnie rozpatrzono 12 ofert. W zakresie kultury fizycznej środki w wysokości 27 tys. złotych rozdysponowano na 11 zadań związanych z aktywnym wypoczynkiem rekreacyjno – sportowym dla dzieci i młodzieży, 40 359 złotych podzielono na 32 inne zadania z zakresu kultury fizycznej (szkolenia dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, festyny rekreacyjno-sportowe, turnieje i zawody sportowe, konferencje szkoleniowe). Na zadania z zakresu turystyki na 13 ofert podzielono 22 070 złotych, natomiast na 23 oferty z zakresu kultury rozdysponowano 30 750 złotych. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Zarząd Powiatu Kościańskiego na 23 oferty podzielił 36 716 złotych. Łącznie w otwartym konkursie ofert ona wykonanie w 2020 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacja zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia Zarząd Powiatu Kościańskiego rozdzielił 156 895 złotych.

Pliki do pobrania

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły