INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej przez mieszkańców biorących udział w inwestycji prowadzonej przez Gminę Kościan – „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan” uprzejmie informujemy, że w tej sprawie zwróciliśmy się o komentarz do naszego doradcy podatkowego. Poniżej przedstawiamy jego stanowisko:
„Podstawą do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej za rok 2019 jest faktura VAT, a  katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).”

W związku z tym z faktur VAT, które otrzymaliście Państwo od Gminy Kościan odliczyć można następujące pozycje:
–    urządzenie OZE 15 % netto wkład własny ( I rata 75%) i ( II rata),
–    nadzór nad OZE 15 % netto wkład własny ( I rata 75%) i ( II rata),
–    przygotowanie dokumentacji 100 % ( I rata 75%) i ( II rata).
Nie podlegają odliczeniu kwoty związane z promocją.

Raz jeszcze przypominamy, że dokumentami, które są podstawą do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej są faktury VAT, a nie noty księgowe.

W kolejnych latach po otrzymaniu dotacji wynikającej z umowy zawartej między Gminą Kościan a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, mieszkańcy otrzymają fakturę VAT na pozostałą część usługi montażu OZE, co również będzie stanowić podstawę do odliczenia.

 

Źródło: Gmina Kościan