PRZEBUDOWA BETKOWSKIEJ W NOWYM LUBOSZU

Gmina Kościan ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Betkowskiej w Nowym Luboszu. Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej z Nowego Lubosza do Betkowa o długości 1131 m. W obszarze zabudowanym powstanie droga asfaltowa z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6 m i chodnikiem z kostki brukowej betonowej o szerokości 2 m po stronie prawej. Wykonane zostaną także miejsca postojowe pomiędzy chodnikiem a jezdnią. Odwodnienie ulicy nastąpi poprzez odprowadzenie wody ściekami przykrawężnikowymi do projektowanych studzienek ściekowych. Poza miejscowością jezdnia będzie miała szerokość 4 m, a pobocza będą wyrównane i obsypane kruszywem na szerokości 0,5 m. Odwodnienie tego odcinka drogi nastąpi poprzez wykonanie zaprojektowanych spadków poprzecznych jezdni i poboczy. Zadanie obejmuje także budowę oświetlenia ulicznego o długości linii kablowej 249 m i montaż 8 lamp ulicznych typu LED z szafką oświetleniową. Na powyższe zadanie w budżecie Gminy Kościan zaplanowano kwotę 1.300.000 zł. Samorząd gminny stara się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków marszałkowskich w ramach programu modernizacji dróg dojazdowych do pól. (md)

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły