NOWE CENTRUM ŚWIŃCA

Wre praca przy rewitalizacji centrum Świńca. Inwestycję, której pełna nazwa brzmi – ,,Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy”, realizuje firma Murarstwo Mariusz Krauze ze Świerczyny. Koszt zadania opiewa na kwotę 2.704.957,08 zł, z czego 85 procent stanowi dotacja Unii Europejskiej w ramach ,,WRPO+’’. Zakładany termin realizacji to 31 sierpnia 2020 roku.

Najnowsze artykuły