ZASTĘPCĄ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP. MŁ.BRYG. JAROSŁAW ZAMELCZYK

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  st.bryg. Andrzej Bartkowiak powołał z dniem 1 lutego 2020 r. mł.bryg. Jarosława Zamelczyka na stanowisko zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. mł.bryg. Jarosław Zamelczyk jest rodowitym Kościaniakiem,  prywatnie i rodzinnie ciągle związany z Ziemią Kościańską.  Mimo tego, że nigdy tu nie pełnił służby  to ciągle podkreśla swe ścisłe związki z tym regionem Wielkopolski. urodzony w Kościanie, tu też ukończył szkołę podstawową i średnią. tutaj także do dziś mieszka.

Młodszy bryg. Jarosław Zamelczyk służbę rozpoczął w 1998 r. jako kadet Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po ukończeniu szkoły aspirantów PSP z tytułem technika pożarnictwa zajmował następujące stanowiska: młodszego ratownika, ratownika oraz specjalisty w JRG nr 2 Poznań, następnie dyżurnego operacyjnego miasta w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Poznaniu. W 2006 roku objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Nowym Tomyślu, a w czerwcu 2008 r. został powołany na stanowisko zastępy komendanta powiatowego PSP w Nowym Tomyślu. W latach 2016 do grudnia 2019 pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego PSP w Poznaniu.

16 grudnia 2019 roku Komendant Główny PSP powierzył mł. bryg. Jarosławowi Zamelczykowi obowiązki Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Łącząc służbę z nauką, systematycznie podnosił swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach cywilnych jak i Państwowej Straży Pożarnej:
2004 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – uzyskanie tytułu inżyniera pożarnictwa ;
2005 – certyfikat Megallen – szkolenie doskonalące z zakresu ochrony radiologicznej;
2006 – 2007 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – uzyskanie tytułu  – magister inżynier pożarnictwa;
2007 – 2008 – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie – Studia Podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
2010 – szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym;
2011- 2012 – Uniwersytet Ekonomiczny – Wydział Ekonomii – podyplomowe studia z zakresu gospodarowania zasobami;
2013 – szkolenie doskonalące z zakresu współdziałania z LPR;
2019 – szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

Wielokrotnie nagradzany przez komendantów szczebla wyższego za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych jak i za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, między innymi:
2008 – brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
2010 – brązowa odznaka „Zasłużony dl ochrony przeciwpożarowej”
2016 – srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
2017 – srebrna odznaka „Zasłużony dl ochrony przeciwpożarowej”
2019 – medal brązowy „Za długoletnią służbę”

 

źródło: PSP Kościan

Najnowsze artykuły