DEFIBRYLATOR AED W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŚCIANIE

Urządzenie znajduje się w holu krytej pływalni. Zakup w kwocie 5.890 zł sfinansował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie. Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED 3 Zoll to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. AED po uruchomieniu wykorzystuje komunikaty głosowe oraz rysunki w celu instruowania ratownika podczas reanimacji, która składa się z resuscytacji krążeniowo oddechowej i defibrylacji. Urządzenie analizuje rytm pracy serca poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Mówiąc wprost – zwykłych ludzi. Defibrylator AED 3 Zoll to półautomatyczny defibrylator AED firmy Zoll z funkcją doradcy RKO (mierzy tempo oraz głębokości ucisków klatki piersiowej). Defibrylator Zoll AED 3 zawiera wszystko co niezbędne do wykonania szybkiej defibrylacji i dobrej jakości resuscytacji. Posiada tryb pediatryczny – jeśli poszkodowanym jest dziecko wystarczy  wcisnąć przycisk „Dziecko”.

Defibrylator dostarczyła firma TB Service PLUS Tymoteusz Bączyk.