BIEG TROPEM WILCZYM

W niedzielę 1 marca 2020 r. o godz. 12:00 w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie odbędzie kolejna edycja Biegu Tropem Wilczym. Planowany jest bieg rodzinny, nieodpłatny, na dystansie 1.963 m. Start i meta biegu znajdować się będą przy placu zabaw w Parku Miejskim, na wysokości tablicy informacyjnej o biegach „Parkrun Kościan”. Uczestnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc i pomiaru czasu (w załączeniu mapa z trasą biegu). Zgłoszenia do biegu poprzez stronę internetową, gdzie rejestrując się wypełnia się Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zapisy elektroniczne do dnia 24.02.2020r. lub do wyczerpania puli 180 szt. pakietów startowych. W załączeniu regulamin biegu. Biuro biegu będzie czynne od godz. 10:30 -11:45 znajdować się będzie w budynku na terenie Stadionu Miejskiego w Kościanie od strony ul. Bączkowskiego, gdzie wydawane będą pakiety startowe m.in. pamiątkowa koszulka bawełniana (koszulki w różnych rozmiarach – o dostępnym rozmiarze decyduje kolejność odbioru pakietu w dniu biegu). W przypadku niewykorzystania limitu pakietów startowych będzie możliwość zapisania się w dniu biegu. Każdy uczestnik biegu na mecie otrzymuje pamiątkowy medal. Nie są przewidziane żadne klasyfikacje biegu, prócz klasyfikacji OPEN z zastrzeżeniem braku dodatkowych nagród, pucharów i innych gratyfikacji za zajęte miejsca.

Formularz zgłoszeniowy tutaj