157. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Starosta Kościański Henryk Bartoszewski w środę 22 stycznia 2020 roku złożył kwiaty i zapalił znicze na mogiłach Powstańców Styczniowych spoczywających na starym cmentarzu w Kościanie. Starosta odwiedził mogiły Czesława Olsztyńskiego i Stanisława Konopińskiego z okazji 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Podczas walk powstańczych doszło do 1 200 bitew i potyczek. Walczyło w nich ponad 150 tysięcy powstańców. Powstanie trwało do jesieni 1864 roku. W tym największym polskim powstaniu narodowym, mimo, że toczyło się na ziemiach zaboru rosyjskiego walczyli także Wielkopolanie i mieszkańcy Ziemi Kościańskiej.

 

źródło:Powiat Kościański