GMINA CZEMPIŃ PRZYSTĄPI DO PROCEDURY ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CZEMPINIA

W dniu 20 stycznia 2020 roku, podczas VIII. sesji Rada Miejska w Czempiniu wyraziła wolę przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Czempinia, polegającej na włączeniu do granic administracyjnych Miasta Czempiń części obszaru wiejskiego położonego w Borowie, Piotrkowicach i Piechaninie. Za uchwałą opowiedziało się 10 radnych, 5 wstrzymało się od głosu. Zakres proponowanych do włączenia obszarów przedstawiają załączniki graficzne – przejdź Intencją podjętej uchwały jest doprowadzenie do włączenia w granice miasta Czempinia terenów wykazanych na załącznikach graficznych i dla obszarów tych uregulowanie w ten sposób wykazanych niezgodności w adresach i nazwach ulic. Określając obszar proponowanego przyłączenia do miasta zwrócono uwagę na następujące okoliczności: · ścisłe powiązanie wskazanych wyżej rejonów tj. funkcjonalne, przestrzenne i społeczno ekonomiczne z miastem Czempiń; · świadomość mieszkańców i mocno wykształcone więzi z miastem oraz przywiązanie do tego, iż funkcjonują oni w organizmie miejskim, a nie wiejskim. Ponadto podjęta uchwała stanowi podstawę do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zaproponowanych zmian granic administracyjnych miasta. Konsultacje będą przeprowadzone na zasadach określonych w uchwale Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czempiń (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 1538). Zgodnie z podjęta uchwałą konsultacje z mieszkańcami ograniczone zostaną odpowiednio: a) w przypadku obszaru opisanego w załączniku nr 1 – dla mieszkańców sołectwa Borowo i osiedla nr 4 i 5, b) w przypadku obszaru opisanego w załączniku nr 2 i 3 – dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice i osiedli nr 2 i 6, c) w przypadku obszaru opisanego w załączniku nr 4 i 5 – dla mieszkańców sołectwa Piechanin i osiedla nr 3 i 7. W ramach prowadzonych konsultacji zorganizowane będą m.in. spotkania z mieszkańcami. O szczegółach i wyznaczonych terminach konsultacji poinformujemy Państwa. – Trzeba mieć na uwadze, że sprawa zmiany granic miasta jest kwestią bardzo doniosłą dla całej gminy, jest także kwestią doniosłą dla kraju, dlatego ostateczną decyzje podejmuje w tym zakresie Rada Ministrów RP. W tej sytuacji przed nami stoi konieczność przygotowania wnikliwej analizy potrzeb zmian, jej uzasadnienia i przygotowania geodezyjnego. Konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, by poznać opinię mieszkańców. Cały ten proces będę realizował w imieniu i jednocześnie wspólnie z Radą w sposób jak najbardziej sprawny – mówił podczas poniedziałkowej sesji Burmistrz Konrad Malicki.

Źródło: Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły