„COFNIĘTE LICZNIKI”

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiły zmiany w rozporządzeniu dotyczącym kontroli ruchu drogowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci spisują stan licznika kontrolowanych pojazdów, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Na terenie powiatu kościańskiego od tego czasu ujawniono pięć przypadków z rozbieżnymi wskazaniami drogomierzy.

Pierwszy przypadek odnotowano w dniu 11 stycznia 2020 roku. W trakcie kontroli drogowej ciągnika rolniczego ujawniono niezgodność przebiegu rzeczywistego motogodzin o 807. Kierujący informował, że niezgodność wynika z powodu wymiany licznika. 16 stycznia 2020 roku funkcjonariusze ujawnili nieprawidłowości w pojeździe Suzuki Swift o ponad 7 tys. kilometrów. Dzień później w KPP w Kościanie zgłosił się diagnosta, który na jednej ze stacji diagnostycznych, podczas wykonywania przeglądu technicznego pojazdu m-ki Opel Vectra ujawnił różnicę stanu drogomierza o blisko 70 tys. kilometrów. 20 stycznia 2020 roku w pojeździe m-ki Mercedes ujawniono niezgodność przebiegu rzeczywistego drogomierza o ponad 5,5 tys. kilometrów. Kolejny przypadek odnotowano minionej doby. W pojeździe m-ki Citroen Xara ujawniono niezgodność przebiegu rzeczywistego drogomierza o ponad 93 tys. km.

Policjanci wyjaśniają jak doszło do rozbieżności wskazań liczników i kto jest za to odpowiedzialny. Za przestępstwo zmiany wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru zgodnie z zapisem art. 306a kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Należy pamiętać, że takiej samej karze podlega zarówno osoba, która cofa licznik pojazdu oraz ta, która to zleciła.

Nowe obowiązki po wymianie drogomierza w pojeździe.

Od 1 stycznia br. wymiana licznika powinna być odpowiednio udokumentowana. Drogomierz można wymienić, ale tylko w pewnych, z góry określonych sytuacjach. Jest to możliwe tylko z powodu jego uszkodzenia lub w przypadku konieczności wymiany elementu z nim związanego. Ważne, by właściciel pojazdu z wymienionym licznikiem stawił się w ciągu 14 dni na stacji kontroli pojazdów celu dokonania odczytu drogomierza. Diagnosta wprowadza dane do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i wydaje zaświadczenie. Za niezgłoszenie wymiany licznika grozi kara do 3.000 zł.

Sprawdzanie stanu liczniki online

Jeśli jesteś właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem pojazdu stan licznika z ostatniego badania technicznego można sprawdzić korzystając z usługi „Mój pojazd” (link: Mój Pojazd). Jeśli chcesz kupić używany pojazd albo potwierdzić informacje, które podaje jego właściciel, można skorzystać z usługi „Historia Pojazdu” (link: Historia Pojazdu).

W lutym 2020 roku „Mój Pojazd” zostanie wzbogacona o informacje dotyczące wymiany licznika. Znajdzie się w niej data i przyczyna wymiany, a także stan po wymianie. W usłudze „Historia Pojazdu” także pojawią się informacje o wymianie drogomierza.

Wszystkie te przepisy mają na celu ochronę „przeciętnego Kowalskiego” przed nabyciem samochodu znacznie wyeksploatowanego.

Źródło: KPP Kościan