ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

13 stycznia 2020 roku Zespół Szkół w Krzywniu świętował dzień swojego Patrona – Powstańczej Kompanii Krzywińskiej. Z tej okazji przygotowano bogaty program, na który składały się:

– uroczysta msza święta w asyście sztandaru szkolnego i pododdziału grupy rekonstrukcyjnej Stowarzyszenie Strzeleckie i Historyczne im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej,

– przemarsz z kościoła do hali sportowej, złożenie kwiatów i zniczy przed tablicą pamiątkową na rynku oraz przed pomnikiem obok szkoły, gdzie rekonstruktorzy oddali salwę honorową,

– przemówienie pana dyrektora Zbigniewa Bernarda oraz zabranie głosu przez zaproszonych gości,

– wystąpienie rekonstruktorów, którzy w ciekawy sposób przybliżyli uczniom specyfikę walk powstańczych, w tym umundurowania, uzbrojenia i pracy sanitariuszek,

– wręczenie tytułu “Przyjaciel szkoły” osobom, które decyzją kapituły szczególnie przyczyniły się do rozwoju Zespołu Szkół w Krzywiniu; nagrodzono pana burmistrza Jacka Nowaka oraz pana Dariusza Wilka.

Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie z krzywińskimi terytorialsami, w czasie którego młodzież mogła zapoznać się z niektórymi tajnikami ich służby oraz zjeść wojskową grochówkę.

Źródło: ZS Krzywiń

Najnowsze artykuły