MOBILNYCH SYMULATOR ZAGROŻEŃ W KOMENDZIE PSP – VIDEO

Featured Video Play Icon

Kościańska Straż zaprezentowała mobilny symulator zagrożeń w postaci domku jednorodzinnego i modułem zagrożeń pożarowych w lesie. Celem symulatora zagrożeń pożarowych jest edukacja dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców powiatu kościańskiego. Jego sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji, przy pomocy której możliwe jest symulowanie wielu scenariuszy pożarowych w przygotowanych pomieszczeniach budynku: np. zapalenie się oleju na patelni w kuchni, pożar w kotłowni czy też zapalenie się choinki. Zakup sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Gminy Miejskiej Kościan oraz Nadleśnictwa Kościan. Wartość zadania opiewa na kwotę 70.545,00 zł z czego 86% pochodzi z WFOŚiGW w Poznaniu. Samorząd Miasta Kościana przeznaczył kwotę 5.000,00 złotych.

Najnowsze artykuły