PAMIĘCI POWSTAŃCÓW

W samo południe 11 stycznia, dokładnie w 101. rocznicę wymarszu kompanii śmigielskiej do Powstania Wielkopolskiego, przy obelisku poświęconym wymarszowi śmigielskiej kompanii pod Osieczną władze samorządowe, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy i uczniowie szkół, harcerze oraz mieszkańcy złożyli okolicznościowe wiązanki oraz zapalili znicze na znak pamięci o śmigielskich bohaterach. Następnie władze samorządowe udały się na cmentarz by zapalić znicze ku pamięci Powstańców.
źródło:U.M.Śmigiel