GMINNE PODSUMOWANIE ROKU W OBORZYSKACH

W dniu 10 stycznia po raz dwudziesty drugi na zaproszenie Wójta Gminy Kościan i Przewodniczącego Rady Gminy do Hali Sportowej w Starych Oborzyskach przybyło ponad 300 osób na coroczne Spotkanie Noworoczne. Wśród gości byli parlamentarzyści, Starosta, Burmistrzowie i Przewodniczący Rad sąsiednich gmin, radni wojewódzcy, gminni i powiatowi, laureaci tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościan”, przedstawiciele lokalnych instytucji, dyrektorzy i kierownicy jednostek, przedsiębiorcy i prezesi firm współpracujących z Gminą Kościan, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, sołtysi, rolnicy oraz przyjaciele Gminy. Po oficjalnym powitaniu gości przez Jana Szczepaniaka – Przewodniczącego Rady Gminy, zebrani mieli okazję zapoznać się z kilkunastominutowym filmem prezentującym miniony rok pod względem inwestycji i wydarzeń w Gminie Kościan. Osiągnięcia Gminy oraz ambitne plany na ten rok omówił w swoim wystąpieniu – Wójt Andrzej Przybyła.

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia i podziękowania. Wśród wyróżnionych znaleźli się Gabriela Itkowiak za brawurowy występ w „Szansie na Sukces”, Monika Kościańska za znaczący rozwój Spółdzielni „Bon Appetit” oraz Alfred Kołodziej za 27 lat kierowania klubem piłkarskim „Rywal-Ewmar” Kurza Góra. Wręczono także roczne stypendia sportowe utalentowanym młodym karatekom: Aleksandrowi Opasowi i Magdalenie Godlewskiej. Podsumowano Turniej Sołectw Gminy Kościan w roku 2019. Rywalizację sportowo-rekreacyjną poszczególnych wsi wygrało sołectwo Racot, wyprzedzając Darnowo i Katarzynin. Medal za zasługi dla łowiectwa odebrał Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przybyła.

Dla gości gminnego spotkania wielkie światowe przeboje pięknie zaśpiewała Pani Katarzyna Zawada. Spotkanie Noworoczne w Starych Oborzyskach zakończyła biesiada przygotowana przez Spółdzielnię „Bon Appetit” ze Starych Oborzysk.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Spotkania Noworocznego: dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół w Starych Oborzyskach, pracownikom Urzędu Gminy Kościan, twórcom dekoracji, operatorowi świateł i dźwięku – firmie VEGA, a także Kołu Łowieckiemu „Knieja” za ufundowanie dziczyzny na poczęstunek dla gości. (md)

 

Źródło: Gmina Kościan