NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP DLA CZŁONKÓW GRUP SPECJALISTYCZNYCH

Bryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrody uznaniowe dwóm strażakom na co dzień pełniącym służbę w kościańskiej Komedzie Powiatowej PSP. 24 grudnia podczas zmiany służby Z-ca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Andrzej Ziegler wręczył decyzje o przyznaniu wyróżnień st. kpt. Jackowi Donajowi i mł. ogn. Łukaszowi Harykowi. Przekazując gratulacje i słowa uznania podziękował za wkład i zaangażowanie w działalność Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego.  Jednocześnie życzył dalszych sukcesów w służbie oraz w życiu osobistym. Komendant w kilku słowach podziękował wszystkim członkom kościańskiej grupy nurkowej. Podkreślił, że zaangażowanie każdego z nich składa się na bardzo dobre funkcjonowanie grupy podczas działań ratowniczych na terenie powiatu kościańskiego a także powiatów sąsiednich.

źródło:KP PSP w Kościanie

 

Najnowsze artykuły