ODBIORCY WODY W GMINIE KOŚCIAN

Rośnie liczba odbiorców wody w Gminie Kościan. Dziś jest ich już ponad 4300. W 2019 roku odebrano 72 nowe przyłącza wodociągowe. Od ubiegłego roku istnieje możliwość założenia podlicznika do wody na cele na przykład podlewania ogródków. W tym roku odebrano 285 podliczników, a całkowita ich liczba to ponad 540 odbiorców.

Od trzech lat realizowana jest sukcesywnie akcja wymiany wodomierzy na nowe z nakładką do jego zdalnego odczytu. W roku 2019 wymieniono ponad 762 liczniki, a w sumie to już 68 % funkcjonujących wodomierzy. W roku 2020 przewiduje się wymianę kolejnych 780 liczników w Nowych Oborzyskach, Pianowie, Darnowie, Małej Wyskoci, Wyskoci, Ignacewie, Choryni, Graneczniku, Nielęgowie, Kobylnikach, Kawczynie, Sepienku i Mikoszkach. Na rok 2021 pozostanie do wymiany około 530 wodomierzy.

W roku 2019 podłączono również 85 nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Były to nowe przyłącza oraz podłączenia do przykanalików wybudowanych przez Gminę Kościan. Nadal jest jednak 77 posesji nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej, mimo takiej technicznej możliwości. (md)

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły