NOCNE PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWYCH

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia odbiorców wody z miejscowości Stare Oborzyska, Nowe Oborzyska, Pianowo i część miejscowości Betkowo o planowanych nocnych płukaniach sieci wodociągowej w dniach:
17/18 grudnia 2019r.
18/19 grudnia 2019r.

Płukania sieci wodociągowej będą  odbywały się w  godzinach  2230 – 430 .

Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie obsługiwanym przez stację wodociągową Stare Oborzyska poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji.

W czasie płukania mogą również wystąpić chwilowe zamknięcia dopływu wody w celu wykonania wyżej wymienionych prac.

Prosimy odbiorców z wyżej wymienionych miejscowości o ograniczenie korzystania z wody w wyżej wymienionych terminach (szczególnie nie korzystać z urządzeń  pralniczych).

Jednocześnie informujemy, że  w czasie i po płukaniu sieci wodociągowej może wystąpić chwilowe pogorszenie  jej jakości.

Za  utrudnienia i zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły