Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i życiu Franciszka Ratajczaka

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie wzięli udział w szkolnym „Konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim oraz życiu Franciszka Ratajczaka”. Do konkursu przystąpiły 32 osoby, które odpowiadały na 21 pytań w dwóch salach lekcyjnych. Ostatecznie wyniki konkursu przedstawiały się następująco:

I miejsce Łukasz Olejnik kl. 3 TEG

II miejsce Natalia Bąk kl. 1 LOp

III miejsce Weronika Jagodzińska 2 HMW

Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Gadgety elektroniczne oraz okolicznościowe dyplomy zostały wręczone przez Panią Dyrektor Durek oraz organizatorów konkursu  podczas uroczystości związanej ze Świętem Patrona Szkoły w piątek 29 listopada 2019 r.

Organizatorami konkursu na terenie ZSP byli: Katarzyna Marciniak- Helińska oraz Andrzej Wrzesiński.