WIELKI SUKCES UCZESTNIKA KOŁA FOTO-WIDEO

Czworo uczniów ze szkolnego Koła FOTO-WIDEO pod opieką Barbary Zaborskiej wzięło udział w wielkopolskim konkursie fotograficznym „Las wokół nas”. Amelia Głowicka, Józefi-na Kaźmierska, Michał Bidziński i Patryk Kaźmierowski wykonali piękne zdjęcia, z których wybrali po trzy ich zdaniem najciekawsze i wysłaliśmy je na konkurs. Olbrzymi sukces osią-gnął Michał Bidziński z klasy VIII a, którego wszystkie trzy fotografie zajęły ex aequo III miejsce. Organizatorzy poinformowali, że jest jedynym nastolatkiem, którego fotografie zosta-ły nagrodzone. Pozostali laureaci to osoby dorosłe. Na konkurs wpłynęło około 300 zdjęć, które przesłało 100 uczestników konkursu. Serdecznie gratulujemy naszemu uczniowi. Gala wręczenia nagród będzie miała miejsce 18 grudnia.

Michał Bidziński wraz z Patrykiem Kaźmierowskim zdjęcia konkursowe zrobili pod opieką opiekuna koła w lesie w Jurkowie. Składamy serdeczne podziękowania panu leśniczemu Ro-bertowi Mądremu, który zgodził się oprowadzić nas po swoim terenie i pokazał interesujące miejsca oraz dzielił się wiedzą i doświadczeniem.

Józefina Kaźmierska zdjęcia wykonała w lesie czempińskim pod okiem opiekuna koła.
Natomiast Amelia Głowicka fotografie przygotowała samodzielnie, konsultując je z opieku-nem.

W galerii zdjęć prezentujemy najciekawsze zdjęcia, w tym trzy nagrodzone: „Bajkowe klima-ty”, „Naturalne klejnoty” oraz „W blasku słońca”.
BZ

Źródło: Gmina Kościan