„ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS”, „SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY” I HANDEL LUDŹMI- UDZIAŁ KOŚCIAŃSKICH POLICJANTÓW W KONFERENCJI NAUKOWEJ

Wczoraj kościańscy policjanci wzięli udział w Konferencji Naukowej „Mój zawód- moja przyszłość. Realne kompetencje- skuteczna decyzja- dobra praca” organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie. Funkcjonariusze zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji oraz przestrzegali przed zagrożeniami, przede wszystkim w ramach kampanii MSWiA pn. „Szkoda Ciebie na takie PaToklimaty”

Udział w tym przedsięwzięciu umożliwił nam promocję naszego zawodu. Funkcjonariusze zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji. Przedstawiali także zakres przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych na terenie powiatu. Podczas przeprowadzanych rozmów kładli nacisk przede wszystkim na problemy związane z narkotykami i dopalaczami. W ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Szkoda Ciebie na takie PaToklimaty”, którego celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Policjanci przestrzegali także przed konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i prawnymi. Jeśli mowa o przestrogach to wyczulano młodzież i przedstawiano konsekwencje związane z nieprzemyślanymi i spontanicznymi wyjazdami za granicę. Na stoisku dostępne były materiały profilaktyczne- ulotki i poradniki. Udział w przedsięwzięciu wzięło około 300 uczniów klas 3 szkół ponadpodstawowych z powiatu kościańskiego.

 

Źródło: KPP Kościan