DOSKONALENIE ZAWODOWE JRG

Miesiąc wrzesień i październik związane były ze szkoleniem z taktyki zwalczania pożarów, w której poruszano zagadnienia:
– technika resetu pożaru – założenia a rzeczywistość,
– pożary wewnętrzne i możliwości wykorzystania kamer termowizyjnych znajdujących się na wyposażeniu jednostki.

Szkolenie obejmowało również dział ratownictwa technicznego z tematyką:
– budowa pojazdów osobowych, ciężarowych oraz autobusów – wykorzystanie kart ratowniczych,
– techniki dotarcia i ewakuacji poszkodowanych z samochodów osobowych i ciężarowych.
Założenia miały na celu przećwiczenie wariantów podejmowania działań w zależności od zastanej pozycji pojazdów.

Podczas zajęć szkoleniowych z zakresu  ratownictwa wysokościowego strażacy utrwalali umiejętności wydobywania osób poszkodowanych ze studni oraz sposoby samoratowania przy użyciu sprzętu wysokościowego znajdującego się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Doskonalenie zawodowe to również działania związane z ratownictwem wodnym, w ramach którego przećwiczono technikę odpowiedniego podpływania do osób poszkodowanych oraz podejmowanie ich z wody.

 

źródło: PSP Kościan

 

Najnowsze artykuły