TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY W STARYM LUBOSZU

Gmina Kościan w okresie od września do listopada br. przeprowadziła kompleksową termomodernizację świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu wraz z montażem na niej paneli fotowoltaicznych. W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wykonano nową elewację, wymieniono częściowo stolarkę drzwiową zewnętrzną, zmodernizowano źródło ogrzewania – kocioł gazowy, usprawniono wentylację w budynku. W świetlicy zamontowano również nowoczesną technologię wykorzystującą odnawialne źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby własne budynku. Celem inwestycji było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez docieplenie oraz zwiększenie wykorzystania OZE na terenie Gminy Kościan. Dzięki przeprowadzonym pracom budynek zyskał nowoczesny wygląd, który wpisuje się w obecne standardy nowo wyremontowanych świetlic wiejskich. Na to przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska Gmina Kościan uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 195.000 zł, z możliwością jej umorzenia na poziomie 15 %. Wartość robót wyniosła 290 735,36 zł brutto. Wykonawcą prac była Firma Remontowo-Budowlana Adam Żak z Kłody, a autorem projektu biuro COMPLEX – PROJEKT s.c. I. Wrześniewska, C. Marcinkowski z Kościana. (asz-k)

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły