NOWA DROGA W WYSKOCI

Dobiega końca inwestycja powiatu kościańskiego polegająca na przebudowie drogi od Małej Wyskoci do skrzyżowania z drogą na Turew wraz z budową odwodnienia, chodników i oświetlenia ulicznego w Wyskoci. Inwestycję dofinansowaną z Funduszu Dróg Samorządowych wsparła także Gmina Kościan kwotą w wysokości 1.075.000 zł, stanowiącą 25 % kosztów kwalifikowanych zadania. Przy okazji tej inwestycji Gmina Kościan za kwotę 365.310 zł, aby w przyszłości uniknąć potencjalnej ingerencji w nową drogę, wymieniła część starej sieci wodociągowej na nową o średnicy 63-110 mm, a także 28 przyłączy i istniejące hydranty oraz zasuwy. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo DROGBUD z Grabonoga. (md)

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły