CZUJNIKI ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Gmina Kościan zainstalowała dwa czujniki jakości powietrza firmy SYNGEOS Global Innovative Solutions. Ze względu na dostęp do internetu oraz duże skupiska mieszkańców zamontowano je na budynkach szkół w Racocie i Starych Oborzyskach. Czujniki badają stężenie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Ponadto mierzą temperaturę, poziom wilgotności oraz ciśnienie atmosferyczne. Z wynikami pomiarów można się zapoznać na stronie www.syngeos.pl, w zakładce: Panel – po odszukaniu i kliknięciu na mapie miejscowości Racot i Stare Oborzyska. Informacje będą dostępne także z poziomu strony internetowej Gminy Kościan. (md)

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły