POWIAT PRZYZNAŁ STYPENDIA

To już jedenasta edycja, kiedy władze Powiatu Kościańskiego zdecydowały się wyróżnić najzdolniejszą młodzież Kościańskiej Ziemi – powiedział starosta Henryk Bartoszewski, podczas spotkania z studentami i uczniami, którzy otrzymali stypendia Starosty Kościańskiego. – Dotychczas zostało wyróżnionych 334 uczniów szkół ponadpodstawowych i 341 studentów. Przez 11 lat Powiat Kościański zainwestował w was, młodych ludzi 1 755 700 zł. Dokładnie tyle przeznaczyliśmy na wspieranie waszego rozwoju, waszej edukacji, waszych zainteresowań, waszej pasji, bo przecież jako młodzi ludzie nie tylko nauką żyjecie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy was w sposób szczególny uhonorować. W ten sposób też wam dziękujemy za zaangażowanie i inwestowanie we własny rozwój, bo za lat kilka będziecie tym potencjałem intelektualnym, który będzie decydował o naszym życiu. Od naszego umysłu, szczególnie waszego, zależy to jak kraj będzie się rozwijał, jak będziemy się sytuować na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o nowe technologie, o rozwój nauki, o postęp. To wy będziecie autorami tego. Jesteście najzdolniejsi z najzdolniejszych – zaznaczył starosta.

Spotkanie z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami, którzy otrzymali stypendium Starosty Kościańskiego na rok 2019/2020 odbyło się 19 listopada 2019 roku w sali kinowej Kościańskiego Ośrodka Kultury. W spotkaniu poza Starostą Kościańskim Henrykiem Bartoszewskim, uczestniczyli także Wicestarosta Kościański Zbigniew Franek i Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego Iwona Bereszyńska.

– W wyniku konkursu 51 uczniów szkół ponadpodstawowych i 50 studentów zostaje wyróżnionych, ale ostatnie lata pokazują, że tych zdolnych przybywa. Według naszych obliczeń to 97 studentów kwalifikowałoby się do wyróżnienia, ale jak wiecie  limity, także te finansowe, sprawiają, że 50 osób wyczerpało nasze możliwości finansowe, a zatem ta poprzeczka bardzo wysoko powędrowała w górę – zauważył starosta. – To świadczy bardzo dobrze o waszych ambicjach, aspiracjach, o kierunkach kształcenia, że podchodzicie do tego z całą odpowiedzialnością. Jako młodzi ludzie już nie uczycie się za coś i dla kogoś, już uczycie się tylko dla siebie. To też jest bardzo ważny wyróżnik, który świadczy o waszej dojrzałości, że chcecie się uczyć, bo wiecie, że nauka to potęgi klucz i może wam w przyszłości otwierać wiele bram. Bram, które bez wiedzy byłyby zamknięte na zawsze. Mając tę świadomość, inwestujecie w siebie, a my chcemy wam tylko pomóc. Uczcie się, kształćcie się, rozwijajcie się, bo w was jest nasza nadzieja i nasza przyszłość. Jesteście tym pokoleniem, które będzie zastępować nas, będziecie wypełniać w przestrzeni publicznej wszystkie zadania i wszystkie role, jakie pełnimy dzisiaj my. Bardzo wam dziękuję, wszystkim nagrodzonym gratuluję – posumował H. Bartoszewski.

W roku szkolnym i akademickim 2019/2020 stypendium Starosty Kościańskiego otrzymało 101 zdolnych młodych mieszkańców powiatu kościańskiego (50 studentów i 51 uczniów).

O przyznanie stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy spełniali następujące warunki: posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego, są uczniami publicznej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, ukończyli I rok nauki w szkole ponadpodstawowej, osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00).

O przyznanie stypendium mogli ubiegać się studenci, którzy spełniali następujące warunki: posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego, są studentami studiów wyższych studiującymi w trybie dziennym i zaocznym na uczelniach publicznych i niepublicznych, ukończyli I rok studiów, nie ukończyli 25 roku życia, osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50).

Stypendium dla ucznia wynosi 250 złotych miesięcznie i wypłacane jest przez 10 miesięcy, natomiast stypendium dla studentów to 300 złotych miesięcznie wypłacane przez 9 miesięcy.

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium Starosty Kościańskiego:

1.    Zofia Stephan

2.    Hubert Kazimierz Baranowski

3.    Weronika Stefan

4.    Julia Grypczyńska

5.    Adrianna Nowak

6.    Marta Gałka

7.    Kamila Maćkowiak

8.    Kaja Wujczak

9.    Wiktoria Wieszczeczyńska

10.Anna Wilkowska

11.Julia Pietrzak

12.Marietta Kasperek

13.Jolanta Olejnik

14.Zuzanna Ruskowiak

15.Zofia Zborowska

16.Adam Dariusz Stryjakowski

17.Jessica Agnieszka Koszewska

18.  Magdalena Kasprzyk

19.  Julia Szymanowska

20.Dorota Michałowicz

21.Gabriela Bardyan

22.Alicja Maria Wachowiak

23.Jagienka Szatkowska

24.Natalia Szymańska

25.Maria Magdalena Szyrmer

26.Anna Maria Skrzypek

27.Karolina Boińska

28.Miłosz Piotr Kiciński

29.Wiktoria Rataj

30.Kornelia Cecylia Szymańska

31.Nina Turczynowska

32.Kamila Maria Golec

33.Beata Mruk

34.  Estera Czaińska

35.Dominik Piotrowicz

36.Eryk Marek Maćkowiak

37.  Anna Katarzyna Grześkowiak

38.Marta Zalesińska

39.Wiktoria Stachowiak

40.Marta Mirosława Wędzińska

41.Weronika Szymańska

42.Oliwier Adamczak

43.Wiktoria Jaźwińska

44.Julia Dominiczak

45.  Jan Radojewski

46.Zuzanna Glinicka

47.Julia Chęcińska

48.  Hanna Mikołajczyk

49.Aleksandra Łabińska

50.Martyna Wąsik

51.Julia Mróz

Studenci, którzy otrzymali stypendium Starosty Kościańskiego:

1.      Bernadeta Perz

2.      Marcin Dąbrowski

3.      Kamil Przybylski

4.      Marlena Bryszak

5.      Magdalena Wasek

6.      Zofia Katarzyna Szymanowska

7.      Monika Przybylska

8.      Angelika Adamczak

9.      Gustaw Tański

10.  Alicja Michalska

11.  Julia Lisek

12.  Elwira Dudzińska

13.  Monika Kaczmarek

14.  Paula Kurzawska

15.  Kamil Czaiński

16.  Klaudia Wojtkowiak

17.  Karolina Grzybowska

18.  Dominika Kulczycka

19.  Małgorzata Prałat

20.  Dominika Matyjaszczyk

21.  Stanisław Kiszka

22.  Natalia Kaźmierczak

23.  Joanna Ambroży

24.  Bartłomiej Langner

25.  Paulina Nowak

26.  Jan Pawlicki

27.  Weronika Walenciak

28.  Dariusz Wojciech Ptaszyński

29.  Iga Paulina Paluszkiewicz

30.  Edyta Kasprzak

31.  Jakub Grześkowiak

32.  Katarzyna Golec

33.  Maciej Glinkowski

34.  Izabela Rodziak

35.  Adrianna Bobkiewicz

36.  Wiktoria Urbaniak

37.  Magdalena Estera Bródka

38.  Dariusz Piotrowski

39.  Joanna Katarzyna Kustosz

40.  Aleksandra Banasik

41.  Adrianna Wojciechowska

42.  Tomasz Piotrowski

43.  Karolina Klecha

44.  Magdalena Zimowska

45.  Marcin Kaczmarek

46.  Julia Adamczak

47.  Olga Sałacka

48.  Martyna Gruszka

49.  Anna Jaworska

50.  Martyna Kotecka

 

źródło:Powiat Kościański

 

Najnowsze artykuły