KOLEJNY ETAP REMONTU SZATNIOWO-SANITARNEGO PRZY STADIONIE W KOŚCIANIE

Zakończył się kolejny etap prac remontowych budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie. Zakres prac obejmował w szczególności: prace rozbiórkowe, położenie izolacji, tynków wewnętrznych, odgrzybienie, wykonanie nowych posadzek, malowanie, roboty instalacyjne, wymianę armatury, remont ścian i dachu oraz ocieplenie budynku. Koszt prac wyniósł 304.432,42 zł. Ponadto w ramach inwestycji samorząd miasta Kościana uzyskał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w ramach projektu „Szatnia na Medal” – „Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie” w kwocie 100 tys. złotych.

 

źródło: U.M.Kościan

 

 

Najnowsze artykuły