SESJA RADY SENIORÓW

15 listopada br., odbyła się II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu. Dominująca tematyka obrad oscylowała wokół organizacji spotkania opłatkowego klubów seniora z terenu Gminy Krzywiń, które zaplanowano na 12 grudnia br. Ponadto radni wysłuchali sprawozdania Przewodniczącej Rady Krystyny Sikorskiej z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacji złożonych przez Burmistrza Krzywinia Jacka Nowaka. Gośćmi obrad byli Anna Pawlak, dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz reprezentujące Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń – dyrektor Jolanta Bilska i Agnieszka Szczerbal, specjalista ds. administracji i projektów.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły