ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W KRZYWINIU

Krzywińskie obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w 101 rocznicę oswobodzenia Polski spod zaborczego jarzma, przeszły do historii. Ich głównym elementem była uroczystość na Rynku.