11 listopada w Starym Bojanowie

W Starym Bojanowie 11 listopada Święto Niepodległości połączono z upamiętnieniem Powstańców Wielkopolskich spoczywających na miejscowym cmentarzu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. św. Teresy, po której w ramach ogólnopolskiej akcji “Niepodległa do hymnu!” odbyło się wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystość zakończyła się upamiętnieniem powstańców spoczywających na parafialnym cmentarzu. Jej uczestnicy przemaszerowali na cmentarz parafialny, by na grobach czterech z sześciu spoczywających tam powstańców: Wawrzyna Leciejewskiego, Macieja Owsiannego, Wincentego Tryjanowskiego i Walentego Przybyszewskiego złożyć pamiątkowe tabliczki. O oznakowanie mogił Władysława Linke i Antoniego Wojciechowskiego zadbały już wcześniej rodziny powstańców. Na wszystkich mogiłach powstańców obecne delegacje oraz uczniowie złożyli kwiaty oraz znicze. Uroczystość w Starym Bojanowie odbyła się przy współudziale Urzędu Miejskiego Śmigla, Rady Sołeckiej wsi Stare Bojanowo, Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Starym Bojanowie oraz Zespołu Szkół w Starym Bojanowie. Śmigielski samorząd w 2019 roku zakupił pamiątkowe tabliczki dla powstańców spoczywających na cmentarzu w Starym Bojanowie oraz w Bronikowie i Wonieściu. W dwóch ostatnich miejscowościach uroczystości złożenia pamiątkowych tabliczek odbędą się w grudniu. W kolejnym roku samorząd planuje, kontynuację rozpoczętej przez szkołę w Czaczu, akcji znakowania grobów na cmentarzu w Czaczu oraz oznakowanie mogił powstańców spoczywających na śmigielskiej cmentarzu. W obchody Święta Niepodległości włączyła się również śmigielska grupa motocyklowa Wind Wolves organizując 11 listopada II Rajd Motocyklowy 101 km na 101-lecie Niepodległości. Motocykliści wyruszyli ze Śmigla, by złożyć hołd walczącym o niepodległość Polski odwiedzając miejsca pamięci w Powiecie Kościańskim.

źródło:U.M.Śmigiel

Fot. A. Kasperska