GWARA NA SALONACH

29 października 2019 roku w Sali Domu Strażaka w Krzywiniu już od południa rozbrzmiewała charakterystyczna mowa Wielkopolan z racji odbywającego się po raz pierwszy I Festiwalu Gwary Wielkopolskiej pn. „Gwara na salonach”. W festiwalu więzło udział 12 uczniów, którzy reprezentowali szkoły znajdujące się na terenie gminy: Zespół Szkół w Jerce, Zespół Szkół w Krzywiniu oraz Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu. Komisja konkursowa w składzie: Dominika Kubicka nauczycielka języka polskiego i znawczyni gwary wielkopolskiej z Bukówca Górnego; doktor Justyna Kobus z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, znawczyni gwary poznańskiej: Violetta Landzwojczak nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół w Jerce; Jerzy Kryś regionalista oraz Izabela Kostrzewa bibliotekarz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń podkreśliła wysoki poziom prezentacji. Jury dokonując oceny brało pod uwagę przede wszystkim wymowę językową, wymagając aby wygłaszane teksty miały charakter gwary krzywińskiej, następnie zwracano uwagę na dobór i interpretację utworu, a także na ogólny wyraz artystyczny. Zdaniem, zarówno widzów jak i komisji konkursowej, wszystkie wystąpienia były świetne, a występujący prezentując wyrównany wysoki poziom zostali nagrodzeni szczerymi, gorącymi brawami, wyrażającymi radość i zachwyt. Zwycięzcami I edycji konkursu zostali: Zofia Metzner (ZS Jerka); grupa w składzie: Ewa Nadolna, Anna Nadolna, Maja Nowaczyk, Julia Płucieniczak, Marta Tomczak (ZSiPO Bieżyń) oraz Martyna Sobkowiak (ZS Krzywiń). Nagrodzeni otrzymali nagrody indywidualne w postaci dyplomów i statuetek, natomiast wszystkich uczestników konkursu uhonorowano dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Podziękowania złożono też na ręce przybyłych na festiwal dyrektorów szkół oraz nauczycieli języka polskiego, których uczniowie uczestniczyli w konkursie. Podczas przerwy na obrady jury na uczestników konkursu oraz zaproszonych gości czekał poczęstunek. Eksponaty, którymi na tę wyjątkową okazję została udekorowana sala Domu Strażaka w Krzywiniu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń przekazał Pan Jerzy Kobus, który wszystkim zgromadzonym przedstawił bogatą historię tych przedmiotów. Organizatorem I Festiwalu Gwary Wielkopolskiej była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Źródło: krzywin.pl