DROGA Z PIANOWA GOTOWA

Zakończona została gminna inwestycja związana z budową drogi z Pianowa do ul. Czempińskiej w Kościanie. Zadanie podzielone było na dwa etapy. Przebudowę odcinka drogi w Pianowie o długości około 250 m wraz z robotami dodatkowymi wynikającymi z protokołu konieczności realizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „Ecobud” Jerzy Marciniak z Czempinia za kwotę 494.224,63 zł. W tramach tych prac wyremontowana została kanalizacja deszczowa i wybudowano nowy ciąg pieszo – rowerowy, a jezdnia uzyskała nową warstwę ścieralną. Budowę drogi na odcinku do Kościana realizowało Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud” z  Grabonoga za kwotę 2.109.056,39 zł. Powstała droga o długości 585 m o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6 m na terenie Pianowa oraz 5 m na terenie niezabudowanym, ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m wraz z odwodnieniem i ledowym oświetleniem ulicznym oraz „aktywnym” przejściem dla pieszych. Dodatkowo zamontowano aktywne urządzenie do pomiaru prędkości oraz tablice informacyjne za kwotę 39.704,40 zł. Dofinansowanie z krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na to całe zadanie wyniosło połowę kosztów kwalifikowanych, czyli 1.217.790,00 zł. (md)

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły