NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Kościański wyróżnił nagrodami pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat.

Henryk Bartoszewski spotkał się z nauczycielami i pedagogami 16 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie. W spotkaniu uczestniczyli Zbigniew Franek, Wicestarosta Kościański i Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego.

W tym roku nagrody Starosty otrzymali:

– Adela Drgas – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie,

– Jerzy Gąsiorowski – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie,

– Anna Violetta Skiba – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie,

– Monika Oleszak – wicedyrektor, nauczyciel fizyki, informatyki, technologii informacyjnej i przedmiotów zawodowych w  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie,

– Magdalena Dyszkiewicz – dyrektor Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej,

– Małgorzata Durek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie,

– Grażyna Majchrzycka – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie.

Gratulacje i życzenia otrzymała Arleta Adamczak – Puk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie.

Zwracając się do nauczycieli H. Bartoszewski wspominając o sytuacji w oświacie, powiedział: – Spotkaniem, przyjęciem i kwiatami chcemy wam podziękować za prowadzenie trudnej dziedziny życia społecznego, jaką jest edukacja. Edukacja, która w ostatnich latach – nie czasach – a latach, przeżywa wstrząsy. Ciągle przy niej eksperymentujemy i poszukujemy nowych dróg. Nie tylko metod, ale zmian w podstawach programowych i w programach. Nauczyciele mają szczególnie trudny czas chaosu – zaznaczył starosta. – Każdy wypracowuje sobie model pracy. Ten model w przypadku nauczycieli ulega ciągle ruinie i trzeba od nowa przymierzać się do rozwiązań, które z rożnych względów są forsowane, przekazywane, wcielane w życie – podkreślał H. Bartoszewski.

Starosta mówił o trudnościach, które wprowadzane zmiany wymusiły na szkołach i samorządach. – Teraz w szkołach ponadpodstawowych pojawiły się dwa różne modele nauczania. I obydwa te modele trzeba prowadzić. Rodzi to utrudnienia lokalowe, finansowe i kadrowe. Rodzi to trudności w organizacji planu nauczania. Staraliśmy się zaadaptować wszystko, co możliwe, by dać  możliwość młodzieży z powiatu kościańskiego, by skończyli szkołę w naszych szkołach – podkreślał. – Organizacja tego roku wymagała wysiłku. Dziękuję państwu za podjęcie tego wysiłku wspólnie z nami. Dziękuję za umiejętności organizacyjne i poświęcony czas.

Zwracając się do nagrodzonych nauczycieli powiedział: – Gratuluję szczególnie państwu, że dyrektorzy wskazali was do nagrody starosty. Bądźcie przykładem do naśladowania. Życzę radości z zawodu, satysfakcji i szacunku tych wszystkich, którym służycie, młodzieży, a jeszcze bardziej rodziców.  Jestem pewien, że wasza mądrość i doświadczenie pozwoli wam rozwiązać wszystkie problemy.

Na zakończenie starosta H. Bartoszewski odniósł się do planowanego strajku nauczycieli. – Trudno powiedzieć jak się do propozycji strajku odniosą nauczyciele ze szkół powiatowych. Mam prośbę, byście się nad tym pochylili i podeszli do propozycji strajku bez emocji. W opracowaniu modelu oświaty polskiej, która będzie długo stabilna, a nie uzależniona od politycznych wiatrów potrzeba spokoju.

 

Źródło: Powiat Kościan

 

Najnowsze artykuły