SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W BONIKOWIE

13 października to Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Medycznego.

Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Bonikowie gościliśmy członkinie OSP z Kokorzyna: dh ratowniczkę medyczną Kingę Piotrowską – Skoracką, dh Aldonę Zelmer oraz dh Monikę Tomczyk. Nasi Goście uświadomili nam ogromne znaczenie pierwszej pomocy, poznaliśmy podstawowe zasady jej udzielania i mieliśmy okazję nauczyć się samodzielnie wykonać kilka podstawowych czynności z jej zakresu (np. resuscytacja, ułożenie w pozycji bezpiecznej).

Dziękujemy!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ratownictwa Medycznego składamy wszystkim Ratownikom gorące podziękowania za trudną pracę, niesioną pomoc, zaangażowanie i poświęcenie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bonikowie.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły