,,EKO” ŚCIEŻKA

W Krzywiniu powstaje pierwszy etap ścieżki edukacyjno – przyrodniczej. Obiekt składać się będzie z ciągu tablic informacyjnych przekazujących wiedzę z zakresu środowiska, ekologii i krajobrazu kulturowego. Na realizacje zadania Gmina Krzywiń pozyskała dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pt. „Przyrodniczo-ekologiczna ścieżka edukacyjna w miejscowości Krzywiń – montaż urządzeń ścieżki dydaktycznej, Etap I” w ramach naboru wniosków w zakresie edukacji ekologicznej na rok 2019.W ramach naboru złożono łącznie 274 wnioski, z czego 235 spełniło kryteria formalne a jedyne 121 wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Spośród 49 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach priorytetu dotyczącego rozwoju ośrodków edukacyjnych, tworzenia i rozwoju ścieżek edukacyjno-przyrodniczych przedsięwzięcie Gminy Krzywiń uplasowało się na 12 miejscu.

Źródło: krzywin.pl