WRĘCZENIE UMÓW DLA JEDNOSTEK OSP

9 października w siedzibie KP PSP w Kościanie miejsce miało uroczyste wręczenie umów zawartych z jednostkami OSP w ramach programu „Dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku – 5000+”. W Komendzie oprócz przedstawicieli beneficjentów programu gościliśmy Starostę Kościańskiego Henryka Bartoszewskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego dh Tomasza Grzelczyka. Po powitaniu Komendant Powiatowy PSP w Kościanie mł. bryg. Robert Natunewicz krótko przedstawił cele programu zaznaczając, że jednostki ochotniczych straży pożarnych dzięki realizacji zakupów otrzymają realne wsparcie w swej społecznie niesionej misji. Również Starosta Kościański wskazał, że każda złotówka skierowana do druhów ochotników czy też do strażaków zawodowych jest inwestycją w system lokalnego bezpieczeństwa i za każdym razem są to dobrze wydane pieniądze. Mł. bryg. Robert Natunewicz wręczając umowy wyraził przekonanie w celowość zakupów, życząc aby pozyskany sprzęt dobrze służył w statutowej działalności jednostek. Spotkanie w tym gronie wykorzystano także do omówienia zasad rozliczenia otrzymanej dotacji, wskazując na istotne elementy niezbędne do poprawności całego procesu.W ramach programu 50 jednostek OSP z powiatu kościańskiego otrzyma wsparcie w łącznej kwocie 310 tys. zł. Pieniądze te zostaną wydane między innymi na: umundurowanie wyjściowe i koszarowe, sprzęt wykorzystywany podczas ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych, sprzęt multimedialny do szkoleń, fantomy i sprzęt z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

źródło: KP PSP w Kościanie