EKSPERYMENT LABORATORIUM WODOCIĄGÓW KOŚCIAŃSKICH

Jak mają się nasze próbki eksperymentalne nawilżanego papieru toaletowego ?? Laboratorium donosi że całkiem dobrze czyli wcale się nie rozpuszczają. “Zaglądamy do naszych próbek z nawilżanym papierem toaletowym… Po upływie około 4 tygodni od dnia przeprowadzenia eksperymentu polegającego na wprowadzeniu do butelek z ściekiem surowym kawałków nawilżanego papieru toaletowego różnych marek niestety nic pozytywnego nie możemy zauważyć. W butelkach z próbkami widoczne są kawałki nawilżanego papieru toaletowego, nadal występuje zawiesina w całej objętości butelki. W butelce nr 2 zawiesina jest nieco mniejsza aniżeli w pozostałych próbkach. Zawiesina ta może zatykać rury, blokując przepływ ścieków, uszkodzić urządzenia pracujące na oczyszczalni ścieków powodując ich awarię. Jak wynika z etykiety niektórych produktów nawilżany papier toaletowy można wyrzucać do toalety. Zastanówmy się czy warto …” Czyli reasumując taki papier nawilżany trafi na wirnik pompy lub kratę na oczyszczalni gdzie pracownicy będą musieli ręcznie usunąć zalegający materiał. Następnie odpady trafią do kontenera a wodociągi zapłacą za utylizację odpadu niebezpiecznego

 

źródło:Wodociągi Kościańskie